Filer for trykk

RGB og CMYK​

Det benyttet hovedsakelig to fargesystemer i den grafiske bransjen. RGB benyttes i hovedsak digitalt og til visning på skjerm mens CMYK benyttes for trykk. CMYK er fargeskalaen som de aller fleste trykkmaskiner bruker i dag.
C står for Cyan(blå),
M står for Magenta(rød),
Y står for Yellow(gul) og
K står for Key color(sort).
Ved å kombinere disse fargene kan man fremstille nesten alle fargenyanser!
Du skal derfor benytte CMYK når du skal opprette dine brettspillfiler.

Utfallende trykk/ bleed​

Hvis du vil ha en farge eller et bilde som skal gå helt til kanten av papiret må du legge på bleed / utfallende. Når trykksaken skal trykkes benyttes større ark, slik at de må kuttes ned til ønsket format. Det er derfor viktig at det ligger litt ekstra utfallende trykk som kan skjæres vekk. På den måten unngår man å få en synlig hvit kant.

Hvordan du legger til utfall/ bleed på dine dokumenter vil variere litt ettersom hvilke programvare du benytter.

Fremgangsmåte for å sette bleed i Adobe Illustrator:

– Sette en verdi for «bleed» når du oppretter dokumentet. Du kan også forandres ved å åpne «document settings»
– Bleed vil vises som en ekstra rød boks rund dokumentet ditt. Pass på at du du plasserer utfallende trykk helt ut til denne linjen.
– Kryss av for bleed i eksporteringsvinduet i det du lagrer som en .pdf-fil

Bildefil og vektorfil​

Forskjellige filtyper har forskjellige egenskaper. I hovedsak skiller vi mellom pixelgrafikk og vektorgrafikk. Noen filtyper støtter bare en av variantene, andre støtter begge.
Pixelgrafikk er en sammensetning av fargeklosser som tilsammen danner et bilde. DPI beskriver hvor mange pixler bildet inneholder per tomme. Jo flere pixler per tomme, jo skarpere og mer detaljert vil bildet være. Om man forstørrer pixelgrafikk, går DPI’en ned. Dette gjør pixlene større og mer synlig, og fører til et mer kornete bilde.
Vektorgrafikk er matematiske koordinater som definerer formen av et objekt. Kvaliteten blir ikke påvirket uansett hvor stort det blåses opp. Dette fører til at små detaljer gjengis mye bedre enn i pixelgrafikk.

Diverse filtyper

JPG – Bildefil med høy komprimeringsgrad, støtter ikke gjennomsiktighet TIF – Bildefil med lav eller ingen komprimeringsgrad, støtter gjennomsiktighet AI – Illustratordokument, støtter vektor og bilder + alle illustratorfunksjoner EPS – PostScript, støtter vektor og bilder, noe lavere redigerbarhet enn AI PDF – Portable Document er et filformat som eies av Adobe, og er har til hensikt å være plattformuavhengig. Med Acrobat Reader kan du lese PDF-filer uavhengig hva slags plattform du sitter på eller hvor PDF-filen kommer fra. PDF støtter vektor og pixelgrafikk i tillegg til dokumentsøk og elektroniske linker. 

PDF-filer til trykk

1. Send samme en fil for hvert elementm og unngå PDF-filer med forskjellige formater i samme PDF
2. Lag bleed / utfallende (vanligvis 3mm eller 0,125 inches)
3. Passmerker/crop marks skal være med
4. Oppløsning bør være 300 dpi, eller høyere på Bitmap.
5. Lever PDF-filen i skala 1:1
6. PDF-filer bør lages som enkeltsider i riktig rekkefølge

DPI / PPI

DPI / PPI står for «dots per inch» / “pixels per inch” og er betegnelsen for oppløsningen på et bilde. Filene du sender til trykk burde ha en oppløsningen på 300 dpi.